Aktualności branżowe

ME 2012: sytuacja polskich stadionów.

08.06.2010

Stadion Narodowy w Warszawie, główna arena polskiej części turnieju piłkarskich mistrzostw Europy 2012 roku, pomimo kłopotów wywołanych ostrą zimą będzie oddany do użytku zgodnie z planem, w czerwcu 2011 roku - zapewnia Narodowe Centrum Sportu (NCS).
Za dwa lata od poniedziałku rozpoczną się polsko-ukraińskie mistrzostwa.
Obiekt, obliczony na przyjęcie 55 tysięcy widzów, stanie się sportową wizytówką stolicy. Podczas Euro 2012 ma się tu odbyć mecz otwarcia mistrzostw, jeden ćwierćfinał i jeden z półfinałów. W przyszłości oficjalne mecze rozgrywać będzie na nim reprezentacja Polski.

Kontrole jakości materiałów na budowach

21.05.2010

Jakość materiałów budowlanych zostanie sprawdzona nie tylko u producentów i sprzedawców, ale też na budowie.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł wezwać powiatowego inspektora do przeprowadzenia kontroli materiałów budowlanych stosowanych na konkretnej budowie – taką poprawkę do nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych wprowadził wczoraj Senat. Inspekcja będzie mogła wejść nie tylko do obiektów i pomieszczeń, ale także na teren samej budowy, na której znajdują się materiały budowlane.

Zespół Szkół Budowlanych ogłasza nabór na rok szkolny 2010/2011

10.05.2010

Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu przy ul.Grunwaldzkiej 152 , którego patronem jest Wielkopolska Izba Budownictwa, rozpoczął nabór do klas pierwszych. Firma Lepiko Sp. z o.o. jako partner ZSB zaprasza wszystkich chętnych, młodych ludzi do wyboru możliwości kształcenia się w Technikum w zawodzie - technik budownictwa lub technik architektury krajobrazu.

Od urządzeń i instalacji w budynkach nie powinno być podatku

29.04.2010

Nowelizacja prawa budowlanego nie powinna skutkować opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń w budynkach jako odrębnych budowli – uważa Ministerstwo Finansów.
W wyniku nowelizacji prawa budowlanego z 23 kwietnia 2009 r., która zmienia definicję obiektu budowlanego, podatkiem od nieruchomości opodatkowane mogą być budowle, np. maszyny w opodatkowanych już budynkach. Informował o tym DGP w numerze 28/2010 r.

 

Branża budowlana wychodzi na prostą

09.04.2010

Zwiększające się zamówienia na prace remontowo-budowlane dają perspektywę podniesienia dochodów firm budowlanych a to stanowi przyczynek do pobudzania aktywności gospodarczej kraju w ujęciu całościowym. Nie bez powodu budownictwo określano „kołem zamachowym” polskiej gospodarki.

Warto zauważyć, że jedna osoba zatrudniona w budownictwie tworzy 3, 4 dodatkowe miejsca pracy w innych działach gospodarki, jak np. usługi, wytwarzanie materiałów i urządzeń dla budownictwa, wyposażenie mieszkań. Polska zawsze dysponowała znaczącym i liczącym się potencjałem budowlanym czy projektowym – niech za dowód posłuży choćby stale unowocześniania baza wyrobów oraz wykwalifikowana kadra.

Inspektor na budowę

05.03.2010

1,5 tys. inspektorów ma w tym roku dokonać w firmach 90 tys. kontroli. Budowlanka to sektor, który szczególnie ich interesuje.
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ma plan kontroli przedsiębiorców w 2010 r. Z dokumentu, do którego dotarł "PB" wynika, że kontroli ma być więcej niż w latach poprzednich. Firmy z wielu branż powinny mieć się na baczności.

Zima zamroziła budowy

26.02.2010

Źle na tle polskiej gospodarki prezentują się dane obrazujące produkcję budowlano-montażową.
— Budowlanka wypadła w styczniu fatalnie — przyznaje Aleksandra Świątkowska, ekonomistka PKO BP.

 

Raport z serii Accumulator

19.02.2010

Firma CB Richard Ellis wydała swój raport z serii Accumulator, Rynek Inwestycyjny w Polsce, Wiosna 2010. Raport opisuje szczegółowo rynek inwestycyjny w Polsce oraz związane z nim przyszłe trendy.Począwszy od roku 2008 aż do końca 2009 odnotowano wyraźne spowolnienie aktywności inwestorów na polskim rynku. 

Projekt nowelizacji ustaw o wyrobach budowlanych

27.01.2010

Zwiększenie efektywności kontroli organów nadzoru budowlanego oraz wyeliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających parametrów jakości - przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustaw: o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodności.

Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych

14.01.2010

W dniu 22 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. nr 206, poz. 1591). Powyższa nowelizacja wprowadza dość istotne zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) (dalej "pzp").

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |