Aktualności branżowe

Raport z serii Accumulator

19.02.2010

Firma CB Richard Ellis wydała swój raport z serii Accumulator, Rynek Inwestycyjny w Polsce, Wiosna 2010. Raport opisuje szczegółowo rynek inwestycyjny w Polsce oraz związane z nim przyszłe trendy.Począwszy od roku 2008 aż do końca 2009 odnotowano wyraźne spowolnienie aktywności inwestorów na polskim rynku. 

Projekt nowelizacji ustaw o wyrobach budowlanych

27.01.2010

Zwiększenie efektywności kontroli organów nadzoru budowlanego oraz wyeliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających parametrów jakości - przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustaw: o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodności.

Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych

14.01.2010

W dniu 22 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. nr 206, poz. 1591). Powyższa nowelizacja wprowadza dość istotne zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) (dalej "pzp").

Wejście w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

10.01.2010

W dniu 7 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1590). Zaproponowane w nowelizacji zmiany mają głównie na celu wyeliminowanie wątpliwości, które pojawiły się w dotychczasowej praktyce stosowania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

 

Możliwe podwyżki cen mieszkań

11.12.2009

Ceny mieszkań stabilizują się, a Polacy chętniej biorą kredyty mieszkaniowe - to główne wnioski z raportu opublikowanego dziś przez Związek Banków Polskich. Zdaniem autorów badania, jeżeli nie przybędzie inwestycji mieszkaniowych, to ceny po kilku miesiącach spadków znów mogą pójść w górę.
 

KLASTRY A BRANŻA BUDOWLANA

19.11.2009

24 września br. w sali konferencyjnej OMEGA w Poznaniu odbyło się seminarium „Rola klastrów w podniesieniu konkurencyjności branży budowlanej”.

Seminarium zorganizowała Wielkopolska Izba Budownictwa w ramach projektu „Wspieranie i rozwój klastrów w województwie wielkopolskim – działając w klastrze zapewnimy wzrost konkurencyjności firm budowlanych”. Projekt jest współfinansowany przez samorząd województwa wielkopolskiego.

50 lat ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

01.10.2009

Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu przy ul.Grunwaldzkiej, którego patronem jest Wielkopolska Izba Budownictwa ogłosił rok szkolny 2009/10 rokiem uroczystych obchodów 50-lecia. Główne uroczystości odbyły się dnia 03.10.2009r.

KONIEC SPADKÓW CEN MIESZKAŃ

17.09.2009

W prasie branżowej coraz więcej pisze się o poprawie sytuacji w branży deweloperskiej.
Jak podaje dziennik "Rzeczpospolita" od kilku miesięcy można zaobserwować zatrzymanie spadku cen mieszkań i jeśli taki stan utrzyma się dłużej może to oznaczać koniec kryzysu na rynku mieszkaniowym.

WALCZYMY O POPRAWĘ DLA BRANŻY

24.01.2009

Kryzys, słowo odmieniane ostatnimi czasy przez wszystkie przypadki, nie ominął branży budowlanej. Prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa – dr inż. Marek Szczęsny – w wywiadzie dla Echa (Echo czerwiec 2009) zwraca uwagę na fakt, że rząd RP nie podejmuje aktywnych działań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się recesji i traktuje problem powierzchownie.

APEL DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

10.01.2009

W związku z systematycznie przechodzącymi nad Poznaniem gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi dochodzi do zdarzeń polegających na odspajaniu się od budynków różnych elementów budowlanych i architektonicznych. Stwarza to szczególne niebezpieczeństwo w zabudowie zwartej, gdzie odspojone elementy spadają na miejsca przebywania ludzi.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |