Aktualności branżowe

Piszą o nas...

29.10.2014

 Przedstwiamy wywiad z właścicielami Parku Rozrywki Rodzinka zamieszczony na łamach Kwartalnika Wielkopolskiej Izby Budownictwa

PARK ROZRYWKI "RODZINKA" JUŻ DZIAŁA

24.04.2014

W piątek 11 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałego Parku Rozrywki „Rodzinka” w Skórzewie przy ul. Skórzewskiej 19.

W uroczystości uczestniczyli między innymi:
• wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak,
• wicestarosta poznański Tomasz Łubiński,
• wójt Zofia Dobrowolska,
• burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek,
• wiceburmistrz Władysław Ślisiński,
• burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek,
• wójt gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera,
• władze Wielkopolskiej Izby Budownictwa z prezydentem rady dr. inż. Markiem Szczęsnym na czele,
• prezesi i dyrektorzy banków współpracujących z firmą Lepiko
• prezesi i dyrektorzy firm budowlanych z Wielkopolski.

Już 12 kwietnia otwarcie Parku Rozrywki „RODZINKA” .

13.03.2014

W Skórzewie przy ul. Skórzewskiej 19 powstaje nowa nieszablonowa w swej skali inwestycja w branży rozrywki dla dzieci. Obiekt o powierzchni ponad 1000 m2 wyposażony w duże wewnętrzne patio oraz ogromną strefę zewnętrzną, gdzie znajdą się piramidy linowe, karuzele, piaskownice, zjazd linowy, boisko oraz inne atrakcje. Będzie to znakomite poszerzenie oferty dla dzieci i ich opiekunów. Wyróżni się jednak zdecydowanie wyższą kulturą architektoniczną, ergonomicznością rozwiązań i dopracowaniem detali.

 

Projekt nowego Prawa budowlanego trafi do Komitetu RM w przyszłym roku

21.11.2013

Projekt noweli ustawy Prawo budowlane powinien trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów na początku przyszłego roku. Pierwotnie regulacja, która upraszcza formalności związane z budową domu jednorodzinnego, miała wejść w życie w pierwszym kwartale 2014 r.
Jak poinformował PAP wiceszef Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w resorcie transportu Tomasz Żuchowski, obecnie nad projektem pracuje Rządowe Centrum Legislacji. Następnie powinien on trafić do konsultacji społecznych.

Opublikowano nowelizację warunków technicznych

19.09.2013

13 sierpnia opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 926). Nowelizacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r.

Nowelizacja rozporządzenia częściowo wdraża postanowienia art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010 r., s. 13).
Celem ww. dyrektywy jest ekonomicznie uzasadniona poprawa efektywności energetycznej budynków na skutek zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.
Ponadto dyrektywa realizuje inne cele, takie jak: zwiększenie do roku 2020 efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

WYSTARTOWAŁA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU FASADA ROKU!

10.05.2013

Konkurs Fasada Roku z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród architektów, wykonawców i inwestorów. Dlatego też organizator, firma Baumit, postanowił ogłosić kolejną edycję plebiscytu. Tegoroczna, VI już odsłona konkursu, wystartowała w lutym 2013 roku. Latem tego roku, okaże się, które realizacje architektoniczne zyskały przychylność jury, zdobywając główną nagrodę oraz zaszczytny tytuł Fasady Roku 2012.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych podpisana

05.04.2013

Termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie może przekraczać 60 dni, a w przypadku transakcji z podmiotami publicznymi 30 dni - tak głosi nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych podpisana 22 marca przez Prezydenta. Termin można wydłużyć tylko w wyjątkowych sytuacjach, zaś za niedotrzymanie go wierzyciel będzie mógł żądać tzw. odsetek podatkowych.
Nowelizacja ma na celu usprawnienie przepływów pomiędzy przedsiębiorcami i poprawę sytuacji dostawców produktów i usług. Wprowadza między innymi zasadę, że w przypadku transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi, w których podmiot publiczny jest dłużnikiem, termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie będzie mógł przekroczyć 30 dni; w przypadku gdy będzie to obiektywnie uzasadnione elementami umowy można go będzie przedłużyć do 60 dni. 60 dni to także najdłuższy termin płatności w przypadku podmiotów leczniczych, na przykład szpitali.

 

Dodatkowe 180 mln euro wynegocjował marszałek Marek Woźniak w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W sumie z nowego rozdania unijnego do Wielkopolski ma trafić co najmniej 2 mld 121 mln euro.

18.03.2013

Marszałek woj. wielkopolskiego Marek Woźniak nie kryje zadowolenia z wczorajszego spotkania z minister rozwoju regionalnego. Elżbietę Bieńkowską udało się przekonać, aby Wielkopolsce przyznać dodatkowo 180 mln euro z nierozdysponowanych jeszcze pieniedzy ponad to, co wcześniej deklarowano. A poprzednie zapowiedzi były o 167 mln euro wyższe od kwoty otrzymanej z Unii w kończącej się perspektywie finansowej (łącznie 1 mld 773 mln euro - EFRR i EFS).

Największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie przedstawicieli branży budowlanej

07.02.2013

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma odbyły się pod hasłem: „Budownictwo przyszłości. Inteligentna architektura”.Otwierając targi Janusz Żbik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, stwierdził, że hasło to wskazuje kierunek, w którym idą zmiany całej branży budowlanej. Odczytał także list ministra Sławomira Nowaka do uczestników targów. W otwarciu targów wzięli także udział m.in. Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Leszek Zając – zastępca Głównego Inspektora Pracy, Andrzej Roch Dobrucki – prezes Krajowej Rady PIIB, Wojciech Gęsiak – prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Ryszard Trykosko – przewodniczący PZITB, Jerzy Stroński – przewodniczący Wielkopolskiej OIIB. Uroczystość otwarcia uświetniło wręczenie złotych medali targów Budma i Windoor-tech.

PORR wybuduje Business Garden w Poznaniu dla SwedeCenter

03.01.2013

Spółka deweloperska SwedeCenter wybrała firmę PORR (Polska), jako generalnego wykonawcę kompleksu biurowego Business Garden w Poznaniu. Kontrakt dotyczy realizacji pierwszego etapu inwestycji, której zakończenie zaplanowano na koniec 2014 roku. Business Garden Poznań to nowoczesny park biznesowy o planowanej powierzchni najmu około 80 000 metrów kwadratowych. Składać się będzie z dziewięciu budynków biurowych klasy A usytuowanych na sześciohektarowej działce przy skrzyżowaniu ulic Marcelińskiej, Bułgarskiej i Łubieńskiej. Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach. Rozpoczęcie pierwszego z nich, którego wykonawcą została firma PORR (Polska), zaplanowano na pierwszy kwartał 2013 roku. Zakres prac obejmuje realizację czterech budynków biurowych o łącznej powierzchni najmu około 42 000 metrów kwadratowych.

/ Źródło: Biznes Polska’ 2.1.2013/

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |