Aktualności branżowe

Budownictwo inżynieryjne dziś i jutro

10.01.2011

Budownictwo inżynieryjne to sektor, który ma przed sobą perspektywę dynamicznego rozwoju w najbliższych latach. Czym charakteryzują się współczesne, duże projekty budowlane? Jakim wyzwaniom firmy z tego sektora musiały stawić czoła w 2010 roku? Na nasze pytania odpowiada Krzysztof Orzełowski – dyrektor ds. budownictwa inżynieryjnego, Członek Zarządu ULMA Construccion Polska SA.

Nowe normy techniczne budynków

21.12.2010

Ukazała się nowelizacja wykazu Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. 
20 grudnia br. w Dzienniku Ustaw nr 239 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmianie ulegnie wykaz powołanych w rozporządzeniu Polskich Norm. Nowa regulacja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pamiętaj o sprzątaniu śniegu, lodu i sopli

09.12.2010

Za zaniedbanie zimowych obowiązków grozi grzywna, często też konieczność zapłacenia odszkodowania osobie poszkodowanej 
Usuwając śnieg i lód ze swojej posesji, przedsiębiorca działa we własnym interesie. Musi się liczyć z tym, że gdy dojdzie do wypadku na jego terenie, to może zostać obciążony odszkodowaniem dla osoby poszkodowanej (udowodnienie winy właściciela ciąży na poszkodowanym).
 

Przetargi budowlane po trzech kwartałach 2010 roku.

25.11.2010

W okresie od lipca do września 2010 r., w Polsce opublikowano 85 037 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży). Porównując te dane z wynikami za drugi i pierwszy kwartał bieżącego roku, można zauważyć stały i systematyczny wzrost. Najwięcej przetargów budowlanych ogłoszono na Śląsku - raport serwisu www.pressinfo.pl i Grupy Marketingowej TAI. O ile w pierwszym kwartale ogłoszono 60578 przetargów, to w drugim już 78716 (wzrost o 29%). Wynik ponad 85 tys. przetargów w trzecim kwartale oznacza blisko ośmioprocentowy wzrost w stosunku do kwartału poprzedniego.

Rola nadzoru inwestorskiego i inżyniera kontraktu w procesie budowlanym

02.11.2010

Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji budowlanej wynikać może zarówno z woli samego inwestora, jak i z obowiązku nałożonego przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Niezależnie od podstawy jego powołania inspektor pełni funkcję reprezentanta inwestora na budowie, zaś jego prawa i obowiązki reguluje ustawa Prawo budowlane. Inaczej rzecz się ma z inżynierem kontraktu – instytucją pochodzenia obcego, nieuregulowaną w polskich przepisach budowlanych a jednocześnie niezmiernie często obecnie wykorzystywaną. 
 

Na polski rynek trafia cement niespełniający norm

07.10.2010

Na polski rynek w dużych ilościach trafia cement, który nie spełnia wymaganych norm jakościowych, przez co stanowi zagrożenie dla trwałości budowli i konstrukcji, poinformowało Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC).
Z szacunków SPC wynika, że obecnie ok. 15-20% cementu workowego znajdującego się na polskim rynku nie spełnia norm jakościowych. W materiale tym część cementu zastępowana jest bowiem popiołami lotnymi lub innego rodzaju dodatkami, które stanowią nawet 50% całej mieszanki, podczas gdy normy dopuszczają ich udział na poziomie 21-35%.
 

Stadion Miejski OTWARTY!

24.09.2010

Ponad 30 tysięcy osób wysłuchało największych przebojów Stinga, który wraz z londyńską Królewską Orkiestrą Filharmoniczną wystąpił w poniedziałek na oficjalnym otwarciu Stadionu Miejskiego w Poznaniu - areny Euro 2012.

Kilka dni pozostało do otwarcia Stadionu!

17.09.2010

Już tylko kilka dni zostało do oficjalnego otwarcia pierwszego w Polsce stadionu na Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Dokładnie 20 września Poznań rozbłyśnie nowymi światłami Stadionu Miejskiego, trybuny wypełni 30-tysięczna widownia, a na samym boisku rozegra się wspaniałe widowisko Uroczystości Otwarcia, które uświetni koncert znakomitego brytyjskiego artysty - STINGA.
 
 

Wyjaśnienie w kwestii VAT za materiały budowlane

10.09.2010

W związku z informacjami prasowymi, zawartymi w dzienniku "Rzeczpospolita", nt. prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury prac legislacyjnych, mających na celu likwidację możliwości ubiegania się o zwrot części VAT za materiały budowlane ministerstwo informuje, że propozycje dotyczące środków uzyskanych z podatku VAT zostały przedstawione w projekcie dokumentu "Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r." Dokument jest dostępny na portalu Ministerstwa Infrastruktury. Wszelkie rozważania w nim zawarte mają charakter wyłącznie koncepcyjny i są odpowiedzią na rezolucję Sejmu RP z dnia 19 lutego 2010 „W sprawie rozwoju budownictwa mieszkaniowego”.
 

Bezpieczeństwo na budowach: porozumienie gigantów

25.08.2010

Sześć największych firm budowlanych działających w Polsce - Bilfinger&Berger, Budimex, Skanska, Polimex-Mostostal, Warbud i Hochtief - z inicjatywy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa uroczyście podpiszą 26 sierpnia 2010 roku "Deklarację w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie".
 

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |