Aktualności branżowe

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2014

05.11.2014

24 października 2014 r. odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Budowlanych 2014, nad którą honorowy patronat objęła wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Po przyjęciu przez panią premier teki unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości gala została objęta honorowym patronatem przez Marię Wasiak minister infrastruktury i rozwoju.

W gali uczestniczyli członkowie Izby oraz liczne grono gości.

Prezydent dr inż. Marek Szczęsny w swoim wystąpieniu odniósł się do aktualnej sytuacji w budownictwie, a także przedstawił działania Izby na rzecz środowiska budowlanego.W trakcie gali wojewoda Piotr Florek odznaczył w imieniu prezydenta RP zasłużonych pracowników firm członkowskich.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Maria Lipiecka, Remigiusz Krawczyk, Mieczysław Porada i Zbigniew Rączy, natomiast Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymały: Ewa Koczorowska i Ewa Pelz.

 

Na wniosek Wielkopolskiej Izby Budownictwa minister infrastruktury i rozwoju nadał odznakę „Za zasługi dla budownictwa” Aleksandrowi Brychowi i Przemysławowi Koniecznemu.

Decyzją kapituły odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” z 15 października 2014 roku i uchwałą zarządu województwa wielkopolskiego z 16 października 2014 r. „Odznakę honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, na wniosek Wielkopolskiej Izby Budownictwa, otrzymała firma CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o. o. Spółka komandytowa za realizację zadań na rzecz województwa wielkopolskiego, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Wielkopolski oraz dbałość o ochronę środowiska.
Marszałek Wojciech Jankowiak wręczył odznakę zarządowi firmy: prezes Marii Lipieckiej i prezesowi Krzysztofowi Lipieckiemu.

Prezydent Marek Szczęsny wręczył certyfikaty nowym członkom Izby – firmom: BUDWUG Sp. z o. o., EUROKLIMAT Sp. z o. o. spółka komandytowa, VIA POLONIA SA oraz Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Wręczenie certyfikatu firmom ALGLOB Sp. z o. o. i POZBUD T&R SA nastąpi w innym terminie.
Dyrektor ZSB im. Rogera Sławskiego Arkadiudz Dratwa wręczył prezesowi firmy WUPRINŻ SA Zbigniewowi Ziale podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu jubileuszu pięćdziesięciopięciolecia szkoły.

Po wystąpieniach gości i części artystycznej w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego, prezydent dr inż. Marek Szczęsny wzniósł okolicznościowy toast i zaprosił uczestników na bankiet, który trwał do późnych godzin wieczornych.

Źródło: www.wib.com.pl