Aktualności branżowe

Branża budowlana wychodzi na prostą

09.04.2010

Zwiększające się zamówienia na prace remontowo-budowlane dają perspektywę podniesienia dochodów firm budowlanych a to stanowi przyczynek do pobudzania aktywności gospodarczej kraju w ujęciu całościowym. Nie bez powodu budownictwo określano „kołem zamachowym” polskiej gospodarki.

Warto zauważyć, że jedna osoba zatrudniona w budownictwie tworzy 3, 4 dodatkowe miejsca pracy w innych działach gospodarki, jak np. usługi, wytwarzanie materiałów i urządzeń dla budownictwa, wyposażenie mieszkań. Polska zawsze dysponowała znaczącym i liczącym się potencjałem budowlanym czy projektowym – niech za dowód posłuży choćby stale unowocześniania baza wyrobów oraz wykwalifikowana kadra.

Kryzys gospodarczy, jaki przetoczył się przez cały zachodni świat odcisnął również swoje piętno w branży budowlanej.

Po spowolnieniu, jakie miało miejsce w 2009 roku nastroje powoli się poprawiają. Dzięki aktywnej realizacji projektów inżynieryjnych, produkcja budowlano-montażowa pod koniec ubiegłego roku zanotowała wzrost 5%, który w 2010 roku może zwiększyć się do 8%. Tak wynika z raportu „Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012” zostały przeprowadzone na potrzeby badania sytuacji na rynku budowlanym.

Budownictwo niewątpliwie jest wyjątkową branżą, gdyż jest materiałochłonne, wymaga stale napływającego kapitału oraz w dużej mierze jest uzależnione od sporej ilość czynników zewnętrznych. Aby przygotować inwestycję należy spełnić szereg wymagań formalnych. Poza tym, co jest rzeczą bardzo oczywistą, realizacja przedsięwzięcia budowlanego również jest rozłożona w czasie, a to powoduje, że ten sektor gospodarki funkcjonuje w ciągle zmieniającym się otoczeniu.

Ponadto niebagatelną rolę odgrywają tutaj kredyty hipoteczne, ponieważ budownictwo nie może się obejść bez stałego źródła finansowania. W przypadku budownictwa jednorodzinnego zbawiennym okazał się Program Rodzina na swoim.

Prognozy na pierwszą połowę tego roku dla firm budowlanych są optymistyczne. Po ustabilizowaniu się sytuacji w budownictwie komercyjnym, polski sektor budowlany powinien powrócić na ścieżkę stałego wzrostu. Wg prognoz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w roku 2010 nastąpi 5% wzrost wydanych pozwoleń na budowę. Ważne jest, aby polska gospodarka miała więcej takich „kół zamachowych”, szczególnie jeśli chcemy być konkurencyjni wobec gospodarek innych krajów europejskich.

 

/źródło: http://taniachata.pl/