Aktualności branżowe

Od urządzeń i instalacji w budynkach nie powinno być podatku

29.04.2010

Nowelizacja prawa budowlanego nie powinna skutkować opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń w budynkach jako odrębnych budowli – uważa Ministerstwo Finansów.
W wyniku nowelizacji prawa budowlanego z 23 kwietnia 2009 r., która zmienia definicję obiektu budowlanego, podatkiem od nieruchomości opodatkowane mogą być budowle, np. maszyny w opodatkowanych już budynkach. Informował o tym DGP w numerze 28/2010 r.

 

Problem został poruszony w interpelacjach poselskich (nr 14610, 14789). Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacje, zmiana w definicji obiektu budowlanego polega na tym, że do sformułowania, iż obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, dodano: służącymi do eksploatacji tego budynku.

W ocenie MF zmiana ta stanowi jedynie doprecyzowanie przepisu.
Mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo sądowe, trudno uznać, że nowelizacja spowoduje objęcie podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach jako odrębnych budowli.

W obowiązującym stanie prawnym opodatkowaniu podlega cała budowla wraz z instalacjami i urządzeniami. Podstawą opodatkowania takiej budowli jest jej wartość ustalona na potrzeby amortyzacji. Natomiast, w sytuacji, gdy instalacje i urządzenia wchodzą w skład budynku, opodatkowaniu podlega sam budynek ze względu na fakt, że podstawą opodatkowania budynków jest ich powierzchnia użytkowa, nie wartość.

MF tłumaczy, że na etapie prac parlamentarnych nad projektem, którego pomysłodawcą była Komisja Przyjazne Państwo, nie dokonano pogłębionej analizy wpływu zmiany przepisu prawa budowlanego na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Wynika to z tego, że przepisy dotyczące prawa budowlanego należą do właściwości Ministra Infrastruktury, i to właśnie jego przedstawiciele reprezentowali rząd w pracach nad tym projektem. Nowelizacja prawa budowlanego z 23 kwietnia 2009 r. została skierowana 16 maja 2009 r. przez Prezydenta RP, przed podpisaniem, do Trybunału Konstytucyjnego.

 

źródło: www.gazetaprawna.pl