Aktualności branżowe

Kontrole jakości materiałów na budowach

21.05.2010

Jakość materiałów budowlanych zostanie sprawdzona nie tylko u producentów i sprzedawców, ale też na budowie.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł wezwać powiatowego inspektora do przeprowadzenia kontroli materiałów budowlanych stosowanych na konkretnej budowie – taką poprawkę do nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych wprowadził wczoraj Senat. Inspekcja będzie mogła wejść nie tylko do obiektów i pomieszczeń, ale także na teren samej budowy, na której znajdują się materiały budowlane.

Próbki materiałów do badań ich jakości będą pobierane z budów realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej inwestora lub gdy budynek jest wznoszony w celu jego późniejszej sprzedaży.

Ustawa trafi teraz ponownie do prac w Sejmie. Nowelizacja ma przyczynić się do wyeliminowania z rynku niebezpiecznych materiałów niespełniających norm. Kontrolerzy nadzoru budowlanego uzyskają możliwość sprawdzenia, czy takie produkty jak np. cegły czy blachy spełniają wymagania, o których zapewniają ich producenci. Kontrole tego typu mogą być zarówno u wytwórców np. cegieł, jak i u sprzedawców, oraz na budowie, nie będą one ograniczone tylko do zweryfikowania dokumentacji potwierdzającej, że dany produkt spełnia normy bezpieczeństwa. Skontrolowane zostaną właściwości takich materiałów.
Jeżeli okaże się, że nie spełniają deklarowanych przez producenta parametrów, to zostaną one wycofane ze sprzedaży. Za handel takimi materiałami będą też nakładane grzywny.

źródło: www.gazetaprawna.pl