Aktualności branżowe

Energetyka siłą napędową polskiego budownictwa

06.08.2010

Zlecenia ze strony branży energetycznej będą miały w najbliższych latach olbrzymi wpływ na rozwój sektora budowlanego w Polsce, wynika z debaty na temat przyszłości branży budowlanej, jaka miała miejsce w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W debacie wzięli udział przedstawiciele największych firm budowlanych działających na rynku polskim. Są oni zdania, że przyszłość budownictwa wiąże się ściśle z realizacją inwestycji w branży energetycznej. Projektów tych jest stosunkowo niewiele, bowiem ich koszty są olbrzymie, a inwestorzy mają trudności z zapewnieniem niezbędnych środków finansowych. Ponieważ jednak infrastruktura energetyczna jest w Polsce przestarzała, inwestycje te są konieczne i nieuniknione. 

Znaczącą rolę w portfelach firm budowlanych w nadchodzących latach mają też odgrywać kontrakty z zakresu infrastruktury, drogownictwa, kolejnictwa czy przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. W czasie debaty rozmawiano również o trudnościach pojawiających się przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Zdaniem przedstawicieli firm budowlanych, opóźnienia w prowadzeniu takich projektów wynikają bardzo często z braków w dokumentacji, trudności związanych z postępowaniami wywłaszczeniowymi i odszkodowawczymi, jak też ze złego przygotowania projektów przebiegu planowanych dróg.
Jeśli chodzi natomiast o budownictwo mieszkaniowe, to zarówno deweloperzy, jak i firmy wykonawcze uważają, że po odzyskaniu przez nich dostępu do linii kredytowych, a tym samym zniknięciu kłopotów z finansowaniem nowych projektów, sytuacja na tym rynku jest obecnie uzależniona od dostępności kredytów hipotecznych dla nabywców mieszkań.
 

 

źródło: www.rynekbudowlany.com