Aktualności branżowe

WALCZYMY O POPRAWĘ DLA BRANŻY

24.01.2009

Kryzys, słowo odmieniane ostatnimi czasy przez wszystkie przypadki, nie ominął branży budowlanej. Prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa – dr inż. Marek Szczęsny – w wywiadzie dla Echa (Echo czerwiec 2009) zwraca uwagę na fakt, że rząd RP nie podejmuje aktywnych działań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się recesji i traktuje problem powierzchownie.

Na posiedzeniu Rady WIB 15 stycznia 2009 roku podjęto uchwałę, która została przesłana do organów władzy RP. Uchwała, podjęta jednogłośnie, przedstawia jasne i precyzyjne rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji nie tylko w branży budowlanej, ale również w całej gospodarce, której budownictwo stanowi integralną część.

Rada wnioskuje między innymi o obniżenie stawki podatku VAT na usługi budowlane, materiały budowlane, budownictwo mieszkaniowe, a także o zastosowanie zerowej stawki VAT na budownictwo czynszowe komunalne realizowane przez gminy. Pełny tekst ustawy jest dostępny na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Budownictwa.