Aktualności branżowe

Raport z serii Accumulator

19.02.2010

Firma CB Richard Ellis wydała swój raport z serii Accumulator, Rynek Inwestycyjny w Polsce, Wiosna 2010. Raport opisuje szczegółowo rynek inwestycyjny w Polsce oraz związane z nim przyszłe trendy.Począwszy od roku 2008 aż do końca 2009 odnotowano wyraźne spowolnienie aktywności inwestorów na polskim rynku. 

Niepewność odnośnie rozwoju sytuacji ekonomicznej na świecie, jak również obniżenie popytu i problemy związane z uzyskaniem finansowania wpłynęły na znaczący spadek liczby zawartych transakcji inwestycyjnych we wszystkich sektorach rynku nieruchomości w Polsce. W rezultacie inwestorzy skierowali swoje zainteresowanie w stronę najlepszych nieruchomości usytuowanych w centralnych lokalizacjach, z długoterminowymi umowami najmu i wysokiej jakości najemcami. Tylko takie produkty gwarantowały wiarygodny poziom ryzyka dla inwestorów w niepewnej sytuacji gospodarczej, która miała miejsce w minionych miesiącach.

Rok 2010 zapowiada się dużo bardziej optymistycznie pod względem wolumenu inwestycji w porównaniu do 2009. Pierwsze transakcje dojdą do skutku już w pierwszym kwartale 2010, co wraz z inwestycjami z ostatnich miesięcy 2009 powinno przekonać inwestorów do realizowania liczniejszych transakcji w sektorze nieruchomości komercyjnych i wyraźnie prowadzi do stabilizacji poziomu stóp kapitalizacji.


źródło: http://www.wielkiebudowanie.pl