Aktualności branżowe

Piszą o nas...

29.10.2014

 Przedstwiamy wywiad z właścicielami Parku Rozrywki Rodzinka zamieszczony na łamach Kwartalnika Wielkopolskiej Izby Budownictwa