Aktualności branżowe

Powstanie polski kodeks budowlany

11.10.2012

Koniec inwestycyjnej drogi przez mękę.
Zebranie przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany w jednym akcie prawnym, w tzw. kodeksie budowlanym, to cel Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
Po raz pierwszy w Polsce zabieramy się za kodyfikację prawa budowlanego, na wzór regulacji niemieckich i francuskich.-podkreślił minister transportu Sławomir Nowak
"Podnosimy normę prawną związaną z procesem budowlanym do rangi kodeksu budowlanego, aby w jednym miejscu zintegrować wszystkie przepisy, aby w jednym miejscu dać ludziom narzędzie prawne do swobodnego realizowania swoich zamierzeń inwestycyjnych" - podkreślił minister.
 

Obecnie przepisy dotyczące budownictwa znajdują się w kilkunastu ustawach i kilkudziesięciu rozporządzeniach wydanych przez różne resorty. Teraz będą one przeanalizowane i - jak zapowiada resort - zostaną zapisane w jednym akcie prawnym.
Nowak dodał, że pierwszym krokiem w tworzeniu kodeksu budowlanego będzie realizacja nowego prawa budowlanego, które na początku przyszłego roku powinno trafić do parlamentu. Sam kodeks budowlany - jak podkreślił szef resortu transportu - powinien być uchwalony do wyborów w 2015 r.
Nowe prawo budowlane, nad którym pracuje resort, zakłada m.in. uproszczenie procedur administracyjnych, czyli eliminację decyzji dotyczących inwestycji budowlanych. "Zmieniamy filozofię. Największa zmiana będzie polegać na rezygnacji z pozwoleń na budowę na rzecz zgłoszeń. Konieczność uzyskania pozwolenia będzie wyjątkiem, a normą będzie obowiązek zgłoszenie budowy do starosty" - powiedział PAP wiceminister transportu Janusz Żbik.
Przewodniczący komisji kodyfikacyjnej, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski powiedział przed posiedzeniem komisji, że dotychczasowe regulacje spowodowały taki chaos prawny, iż potrzebna jest regulacja, która powstanie w oderwaniu od podziału resortowego.
W skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego weszło 17 osób wyłonionych spośród przedstawicieli nauki, prawa i środowiska budowlanego: m.in. prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Roman Hausner, główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński, członek Rady Legislacyjnej przy premierze Tomasz Bąkowski i były minister budownictwa Andrzej Bratkowski. Przewodniczącym komisji jest kierownik katedry prawa gospodarczego SGH prof. Zygmunt Niewiadomski.
Przewodniczący komisji, zastępca oraz członkowie będą powoływani i odwoływani przez premiera na wniosek ministra transportu.
/ źródło: Forsal’10.10.2012/