Aktualności branżowe

Wiosenny optymizm na budowie.

05.05.2012

Przedsiębiorstwa budowlane nieco lepiej oceniają koniunkturę w branży - przewidują pewną poprawę sytuacji finansowej oraz wzrost zamówień również za granicą. Wciąż jednak istnieją bariery ekonomiczne utrudniające firmom należyte funkcjonowanie.

Z opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny wstępnej oceny ogólnej sytuacji koniunkturalnej w budownictwie w kwietniu br. wynika, że jest ona nieznacznie lepsza niż w marcu.
Podobnie jak w poprzednim miesiącu br., 16 proc. badanych przedsiębiorstw uznało, iż koniunktura w budownictwie uległa poprawie. Z kolei o jej pogorszeniu mówi 26 proc. przedsiębiorców (o dwa proc. mniej niż miesiąc temu). 

Wśród największych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej przedsiębiorstwa wymieniają koszty zatrudnienia oraz konkurencję na rynku. W porównaniu z kwietniem ub. r., znacznie zwiększył się udział firm, które wśród barier upatrują: niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu.
Ocena nieco lepsza

Jak podaje GUS, mimo licznych trudności na rynku globalnym i regionalnym firmy budowlane z większym optymizmem patrzą w najbliższą przyszłość. Optymizm ten wynika z aktualnego portfela zamówień, jak również z systematycznie poprawiającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Wprawdzie nadal są znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe, ale jednak powoli i sukcesywnie są one regulowane. W najbliższym czasie nie powinno być z tym o tyle większych problemów, że przedsiębiorcy przewidują nieznaczny spadek cen za roboty.
Spośród ankietowanych przez GUS firm 22 proc. (rok temu 21 proc.) planuje budowę różnych obiektów za granicą, mimo że spodziewa się nieco mniejszego niż dotąd portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe.

Większy sobie poradzi
Na ogólną sytuację gospodarczą najczęściej narzekają przedsiębiorstwa małe i średnie, zatrudniające od 10 do 249 osób. Takiej firmie niekiedy znacznie trudniej odnieść sukces w przetargu i zdobyć intratne zamówienie, zwłaszcza że wielu inwestorów patrzy na uczestników przetargu niemal wyłącznie poprzez pryzmat ceny - im niższa, tym większa szansa, że właśnie taki oferent podpisze umowę na realizację inwestycji.

W znacznie lepszej sytuacji znajdują się przedsiębiorstwa duże, zatrudniające 250 i więcej osób. Jeszcze lepszą sytuację mają firmy, które szybko potrafią przystosować się do zmian i przerzucić posiadany potencjał z budowy osiedla mieszkaniowego na postawienie kompleksu biurowego, hali magazynowej czy hipermarketu. Budownictwo ogólne użyteczności publicznej znacznie zwiększa dziś szansę na pozyskanie dobrego zlecenia i wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku.
Niezależnie jednak od wielkości firmy, we wszystkich panuje więcej optymizmu niż pesymizmu - w najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost produkcji budowlano--montażowej.
36,3

Tyle tysięcy mieszkań oddano do użytku w pierwszym kwartale 2012 r. w Polsce (dane szacunkowe GUS). To o 31,9 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wyniki lepsze od tych sprzed roku uzyskano we wszystkich formach budownictwa, z wyjątkiem komunalnego (spadek o 524 mieszkań). W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem przekazano o 65,7 proc. więcej mieszkań, a w indywidualnym - o 14,8 proc. Nowych mieszkań przybyło także w budownictwie spółdzielczym (z 414 przed rokiem do 999), społecznym czynszowym (z 134 do 411) i zakładowym (z 95 do 122). Tylko w marcu br. oddano do użytku 12,6 tys. mieszkań - o 36,9 proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast w Małopolsce oddano do użytku w styczniu i lutym br. 2498 mieszkań - najwięcej w Krakowie: 1221. Natomiast tylko w lutym najwięcej nowych mieszkań - 700 - przekazali deweloperzy (49,6% proc. ogólnej liczby oddanych mieszkań) oraz inwestorzy indywidualni - 664 (47 proc.). Efekty budownictwa mieszkaniowego w Małopolsce w lutym br. stanowią 11,7 proc. efektów krajowych.


Źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/pl/magazyny/przeglad-nieruchomosci/1219659-wiosenny-optymizm-na-budowie.html