Aktualności branżowe

Nastroje w budownictwie zmieniają się. Jak?

06.02.2012

Oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w budownictwie w I kwartale znacznie się pogorszyły, ale prognozy ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i budownictwa w następnym kwartale są lepsze od obecnych ocen - podał Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.
- W bieżącym kwartale wskaźnik koniunktury jest mniejszy o 3 punkty niż w analogicznym kwartale rok temu i o 5 punktów mniejszy niż dwa lata temu. W drugiej połowie ubiegłego roku nastąpiło odwrócenie trendu koniunktury w budownictwie i obecnie jest to trend malejący. W porównaniu z poprzednim kwartałem nie pogorszyła się kondycja tylko przedsiębiorstw publicznych, zwłaszcza dużych, natomiast aktywność firm prywatnych, przede wszystkim małych i średnich, osłabia się - czytamy w komentarzu do badań.

 Autorzy raportu dodają, że w porównaniu z sytuacją sprzed trzech miesięcy oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, formułowane przez zakłady budowlane, znacznie się pogorszyły. Obecne oceny są również gorsze niż w analogicznym okresie minionego roku. Poprawę sytuacji gospodarczej dostrzega teraz tylko 1,7 proc. zakładów (w poprzednim kwartale 15,6 proc.), a pogorszenie 51,4 proc. (poprzednio 28,3 proc.).
IRG SGH podaje, że oceny sytuacji w budownictwie są zbliżone do ocen ogólnej sytuacji gospodarczej. - Obecnie poprawę sytuacji budownictwa widzi 3,5 proc. zakładów, pogorszenie zaś 56,5 proc. Zarówno prognozy dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i budownictwa w następnym kwartale są jednak lepsze od obecnych ocen - czytamy w komentarzu.
Autorzy badania wskazują, że do niedawna wielkość produkcji w zakładach budowlanych rośnie z okresu na okres. - Obecnie, w porównaniu z poprzednim kwartałem 60 proc. zakładów zmniejszyło produkcję, a zwiększyło tylko 8 proc. Prognozy poziomu produkcji we wszystkich analizowanych grupach są jednak zdecydowanie korzystne - napisali.
Pogorszyła się sytuacja finansowa zakładów budowlanych. - Saldo finansowe w ujęciu ogółem jest mniejsze niż w minionym kwartale o 36 punktów, w sektorze firm prywatnych jest mniejsze o 30 punktów i przedsiębiorstw publicznych o 52 punkty. Prognozy dotyczące finansów są jednak znacznie lepsze od obecnych ocen. Warto przy tym zauważyć, że przedsiębiorstwa publiczne oceniają swą sytuację finansową w następnym kwartale z większym optymizmem niż firmy prywatne - czytamy w opracowaniu.
- W stosunku do poprzedniego kwartału w portfelach zakładów budowlanych znajduje się znacznie mniej zamówień, lecz - co należy podkreślić - w porównaniu z I kwartałem sprzed roku zamówień jest więcej. Prognozy dotyczące poziomu zamówień w nadchodzącym okresie są optymistyczne, zarówno w odniesieniu do zamówień krajowych, jak eksportowych - podkreślają eksperci IRG SGH.

 

źródło: http://dom.money.pl/budownictwo