Aktualności branżowe

BUDUJE SIĘ - KOLEJ

21.06.2011

Od 16 listopada 2007 r. do końca lutego 2011 r. podpisano umowy na modernizację ponad 2000 km torów na liniach kolejowych.
Obecnie modernizowanych jest ponad 1200 km torów na liniach kolejowych.

Od 16 listopada 2007 r. do końca lutego 2011 r. oddano do użytku prawie 1400 km torów na liniach kolejowych.
Jednocześnie realizowany jest program modernizacji 70 dworców kolejowych w całym kraju. Do 2012 r. na ten cel przeznaczone będą fundusze w wysokości 980 mln zł (brutto). W roku 2010 wydatki na modernizację dworców kolejowych wyniosły 332 mln 260 tys. zł., w tym około 100 mln z budżetu państwa..W 2011 roku środki na modernizację dworców kolejowych wyniosą 224 mln 460 tys. zł., w tym około 163 mln zł. z budżetu państwa.
/ Min. Infrastruktury ‘ 5.5.2011 /