Aktualności branżowe

Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej podpisana przez Prezydenta

19.07.2011

W dniu 15 lipca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

Ustawa tworzy formalno-prawne podstawy do wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce i ostatecznego wyłączenia nadawania analogowego do dnia 31 lipca 2013 r.

Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting–Terrestrial), naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny i umożliwi między innymi odbiór cyfrowo naziemnie większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych, poprawę jakości obrazu i dźwięku, możliwość równoległego nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych, czy wprowadzenie kodów rodzicielskich.
W dniu 14 lipca 2011 r. ruszyła telewizyjna kampania informacyjna, w ramach której w telewizjach nadawców TVN S.A., Telewizja Puls Sp. z o.o., Telewizja Polsat S.A., Telewizja Polska S.A., Polskie Media S.A. emitowane są spoty informacyjne. Ponadto Ministerstwo Infrastruktury prowadzi stronę internetową cyfryzacja.gov.pl, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje o naziemnej telewizji cyfrowej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dla których przewidziano inny termin wejścia w życie.
/ źródło: Min. Infrastruktury ‘ 18.07.2011/