Aktualności branżowe

Sejm za przekształceniem użytkowania wieczystego we własność

01.08.2011

Sejm znowelizował 28.7. br. ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Nowe prawo poszerza grono podmiotów, które będą miały prawo dokonać takiej zmiany.


Dotychczas prawo ubiegania się o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność przysługiwało tylko tym, którzy mieli prawo użytkowania wieczystego mieszkań, a także gruntów, które były przeznaczone na cele rolne.
Teraz będą mieli do tego prawo wszyscy, którzy o to wystąpią, pod warunkiem, że dysponują prawem do użytkowania wieczystego co najmniej od sześciu lat, po wniesieniu opłaty uwłaszczeniowej. W przypadku gruntów skarbu państwa, które są oddane w użytkowanie wieczyste bonifikata ma wynosić 50 proc.

Wykluczenia mają dotyczyć m.in. cudzoziemców, działkowców oraz sytuacji, gdy grunt użytkowany jest przez podmioty będące własnością gminy lub skarbu państwa.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych do uwłaszczenia ma wystarczyć wniosek większości, a nie - jak do tej pory - wszystkich lokatorów. Uniemożliwiało to złożenie wniosku o uwłaszczenie np. w sytuacji, gdy któryś z lokatorów wyjechał za granicę lub zmarł i nie zostawił testamentu.
/ PAP - 29-07-2011 /