Aktualności branżowe

Spotkanie w sprawie budownictwa mieszkaniowego z NSZZ "Solidarność" -11.03.2011

16.03.2011

Program budownictwa na lata 2010-2020 stwarza możliwości uzyskania dostępu do własnego mieszkania również tym osobom, które nie dysponują w początkowym okresie zdolnością kredytową, wymaganą dla uzyskania kredytu hipotecznego.

Szukamy rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby im partycypować w kosztach wybudowania lokalu w ramach wnoszonego czynszu, a po uzyskaniu stabilizacji finansowej przejąć na siebie resztę zobowiązań finansowych i stać się jego właścicielami - powiedział 10 marca br. podsekretarz stanu Piotr Styczeń, podczas spotkania z Radą Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność" w Krakowie.