Aktualności branżowe

BUDUJE SIĘ - DROGI

09.05.2011

DROGI W BUDOWIE
Obecnie w budowie i przebudowie są 1425 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 729 km autostrad, 528 km dróg ekspresowych i 92 km obwodnic. Realizowana jest także przebudowa 76 km istniejącej sieci.
Budowane są 32 odcinki autostrad, 37 odcinków dróg ekspresowych oraz 13 obwodnic na drogach krajowych.
 

Od 16 listopada 2007 r. do 6 maja 2011 r. podpisano umowy na budowę 1854 km dróg krajowych, w tym na 781 km autostrad oraz 1073 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg.
Podpisano umowy na budowę 612 km autostrad w systemie tradycyjnym oraz 168 km w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.
Od 16 listopada 2007 r. oddano do ruchu 1243 km dróg krajowych, w tym 209 km autostrad, 417 km ekspresówek, 134 km obwodnic oraz 482 km dróg po przebudowie.
 

/ Min. Infrastruktury’ 5.5.2011 /