Aktualności branżowe

BUDUJE SIĘ - LOTNISKA

02.06.2011

Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS).
Wartość inwestycji do 2015 r. wynosi 4.726 mln zł, z tego środki przeznaczone przez Unię Europejską 1.274 mln zł.


1. Port Lotniczy im. F. Chopina Warszawa
Wartość inwestycji to ponad 1 mld 236 mln zł, w tym ze środków UE ok. 148 mln zł. (POIS 143 mln zł).
Trwają prace:
- dokończenie budowy Terminalu 2 wraz infrastrukturą techniczną - planowane zakończenie – kwiecień 2011 r.
- przebudowa i modernizacja drogi startowej i dróg kołowania oraz nawierzchni drogowych - planowane zakończenie – wrzesień 2011 r.

2. Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Wartość inwestycji ok. 396 mln zł, w tym finansowanie z funduszy UE ok. 183 mln zł (POIS – 178 mln zł).
Trwają prace:
- budowa terminalu (realizacja do końca I kw. 2012 r.)
- budowa przedterminalowej płyty postojowej i drogi kołowania (realizacja do listopada 2011 r.).

3. Port Lotniczy Wrocław SA
Wartość inwestycji ok. 457 mln zł, z tego środki UE 147 mln zł (POIS ok. 142 mln zł).
Trwają prace:
- budowa nowego terminalu (planowany termin zakończenia – wrzesień 2011 r.)
W toku przetarg na wykonawcę płyty postojowej przed nowym terminalem.

4. Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o.
Wartość inwestycji ponad 326 mln zł, z czego ok. 143 mln zł pochodzi z funduszy UE (w tym z POIS 111 mln zł).
Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji rozbudowy terminalu i płaszczyzn lotniskowych.
W grudniu 2010 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy płaszczyzn lotniskowych oraz rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy terminalu pasażerskiego. W lutym 2011 r. została wydana zintegrowana decyzja środowiskowa.

5. GTL Katowice SA
Wartość inwestycji wynosi ponad 700 mln zł, z czego ok. 167 mln zł z funduszy UE, (w tym POIS 164 mln zł).
Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji. W grudniu 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie płaszczyzn lotniskowych. Planowane rozpoczęcie prac II kw. 2011 r.

6. MPL Kraków – Balice sp. z o.o.
Zaplanowano inwestycje za ok. 988 mln zł, w tym finansowanie z UE wyniesie ok. 248 mln zł (z czego POIS ponad 223 mln zł).
W 2010 r. oddano do użytku nową drogę kołowania oraz wielopoziomowy parking na 1000 samochodów.
Rozbudowę terminalu zaplanowano na lata 2012 – 2014.

7. Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka
Koszty inwestycji wyniosą 480 mln zł; z tego środki unijne 182 mln zł (POIS 102 mln zł).
Trwają prace:
- w maju 2010 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy wykonawcy zadania „Rozbudowa i modernizacja płyty postojowej” i rozpoczęto roboty budowlane (realizacja maj/czerwiec 2011 r.)
- w październiku 2010 r. rozpoczęto budowę nowego terminalu (realizacja I kw. 2012 r.).

8. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
Koszty inwestycji wyniosą 143 mln zł (w tym POIS 56 mln zł).
- w maju 2010 r. rozpoczęcie budowy drogi kołowania, rozbudowy płyty postojowej i modernizacji drogi startowej (realizacja 36 miesięcy).

/ Min. Infrastruktury’ 5.5.2011 /