Aktualności branżowe

Wyjaśnienie w kwestii VAT za materiały budowlane

10.09.2010

W związku z informacjami prasowymi, zawartymi w dzienniku "Rzeczpospolita", nt. prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury prac legislacyjnych, mających na celu likwidację możliwości ubiegania się o zwrot części VAT za materiały budowlane ministerstwo informuje, że propozycje dotyczące środków uzyskanych z podatku VAT zostały przedstawione w projekcie dokumentu "Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r." Dokument jest dostępny na portalu Ministerstwa Infrastruktury. Wszelkie rozważania w nim zawarte mają charakter wyłącznie koncepcyjny i są odpowiedzią na rezolucję Sejmu RP z dnia 19 lutego 2010 „W sprawie rozwoju budownictwa mieszkaniowego”.
 

Materiał ten nie stanowi ostatecznej propozycji rozwiązań legislacyjnych, lecz jest punktem wyjścia do rozważań Rady Ministrów (Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2010r., po rozpatrzeniu projektu odroczyła decyzję o jego przyjęciu). W przeciwieństwie do tez stawianych w artykule, proponowane zmiany w kwestii zwrotu części VAT za materiały budowlane dotyczą dopiero roku 2014, z zachowaniem przez obywateli praw nabytych w latach poprzednich.
 

źródło: MI